Vitajte na našom novom webe

21.07.2011 22:31

Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem cielov nášho občianskeho združenia aj kontakt na nás a možnosť podporiť nás finančne prostredníctvom finančnej zbierky na pomoc obyvateľom obce Píla , ktorá sa koná  v čase od 1.7.2011 do 31.12.2011.

 

Podporiť nás môžete finančnými darmi zaslanými na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. :

č.ú. : 5012469298/0900

Všetkým darcom za ich štedré príspevky ďakujeme.