Priatelia Píly

Sme nepolitické občianske združenie ktoré vzniklo za účelom pomoci osobám postihnutým povodňou v obci Píla. 

 

Hlavným cieľom v krátkodobom horizonte je najmä :

- organizovanie všestrannej podpory Obci Píla a jej záplavou postihnutým obyvateľom,

- získavanie finančných prostriedkov na podporu a ich poskytovanie na odstraňovanie škôd a obnovu

 

Cielom v  dlhodobom horizonte je :

- podpora drobných protipovodňových projektov, ako budovanie hrádziek na zachytávanie  prívalov  dažďových vôd v prírode, údržba a čistenie  kanálov, chodníkov a komunikácií,

- signalizácia neoprávnených zásahov do toku potoka Gidra, jeho znečisťovania a ochrana životného prostredia,

- propagácia obce, najmä využívania jej potenciálu v cestovnom ruchu a turizme,

- podpora projektov zameraných na históriu obce Píla,

- podpora kultúrnospoločenských a športových podujatí,

- iniciatívy na podporovanie spolupatričnosti a solidarity rodákov a priateľov obce Píla na základe ich rodinných,  príbuzenských  a iných väzieb,

- podpora telentovaných detí a mládeže pri vzdelávaní a štúdiu,

- podpora projektov zameraných na obnovu a zachovanie objektov historického významu,

- podpora projektov zameraných na skrášľovanie obce a jej okolia,

- podpora projektov orientovaných na turizmus a cestovný ruch,

- podpora Pilanských tradícií, zachovanie kuľtúrnych zvyklostí,

- právna pomoc pri vymáhaní škôd,

 

Realizácia týchto cieľov v úzkej spolupráci s obcou Píla :

https://www.obecpila.sk/

 

 

Privítame pomoc všetkých priateľov obce, ako i sponzorov.  Naša organizácia sa stará o mnohé a snaží sa byť organizáciou prakticky prospešnou.  Svojich návštevníkov si veľmi vážime. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte nás na Píle 114.  Viď Kontakt

Aktuality

Napíšte nám

21.07.2011 22:32
Máte pripomienky k našim aktivitám, chcete pomôcť a neviete ako ? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

21.07.2011 22:31
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem cielov nášho občianskeho...